O FIRMIE

Grupa Producentów EURO INDYK Sp. z o.o. zarejestrowana została 27 listopada 2009r przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000343135, z kapitałem zakładowym 85.000,00 zł. Na listę Grup Producenckich zostaliśmy wpisani przez Marszałka Województwa Lubelskiego w kwietniu 2010r.


Grupę tworzy 8 producentów indyka z terenu Powiatów siedleckiego, łosickiego i lubelskiego. Nieformalną działalność Grupa rozpoczęła od stycznia 2009r, nawiązując kontakty handlowe z dostawcami piskląt, wytwórniami pasz oraz zakładami drobiarskimi. Obecnie współpracujemy w zakresie zakupów piskląt, głównie z firmą S&S Poland Sp. z o.o.. W zakresie dostawy paszy z firmami GOLPASZ S.A. Udało nam się również zawiązać stałą i partnerską współpracę z Zakładem Drobiarskim w Stasinie Sp. z o.o. , z którym współpracujemy od początku działalności, a obecnie dostarczamy do Zakładu 95% żywca indyczego produkowanego przez Grupę.Mapa Polski Targeo
Powered by Targeo® | AutoMapa®
Prezes Zarządu:
Jarosław Łaski

Tel. +48 531 777 746
jaroslaw.laski@euroindyk.pl
Księgowość:
Mariusz Mazurek

Tel. +48 608 691 610
ksiegowy@euroindyk.pl

Członek Zarządu:
Olga Witkowska

Tel. +48 531 777 745
olga.witkowska@euroindyk.pl
Członek Zarządu:
Agnieszka Adamowicz

Tel. +48 530 900 322
agnieszka.adamowicz@euroindyk.pl